Klimaatverandering op de pool


Polar Bear jumping over ice floes

Een van de vragen die vaak gesteld worden als je in de poolgebieden bent is of er nou veel te merken is van de klimaatverandering. In het veld is dat altijd lastig, omdat veel verschijnselen ook door korte termijn schommelingen veroorzaakt kunnen worden. In deze lezing wordt meer naar de lange termijn gekeken waardoor een beter beeld verkregen wordt.

Eerst wordt er stil gestaan bij het huidige klimaat in beide poolgebieden, waarna er gekeken wordt naar de veranderingen die de laatste tijd hierin plaats gevonden hebben. In het tweede deel wordt er gekeken naar de gevolgen die deze veranderingen hebben voor de natuur in die gebieden.
Deze lezing was de best gewaardeerde lezing op de NIBI-conferentie voor biologie docenten en is ook uitstekend geschikt om op school gegeven te worden, zowel voor het vak ANW als voor biologie. Deze lezing kan zo bijvoorbeeld prima dienen als introductie of ondersteuning bij een lessenserie over klimaatverandering.

There are no comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.